Stängd

Tågtekniker

Det kommer under de närmsta åren att satsas miljarder kronor för att förbättra infrastruktur och underhåll gällande järnväg och fordon. Detta innebär både byggnationer, förstärkningar och förbättringar  av järnvägarna samt investeringar i fler tåg vilket i sin tur leder till en ökad efterfrågan på kompetent underhållspersonal med rätt teknisk utbildning.

Det väntas många pensionsavgångar inom branschen och mycket statistik pekar mot en ökning av kollektivtrafiken på både kort och lång sikt vilket är både miljömässigt och ekonomiskt för invånarna.
Tex har Hässleholm fått en helt ny depå, i en modern verkstad med helt ny teknik. Det innebär att framtida Tågtekniker kommer att ha en guldsits när det gäller att bemanna bl.a. den nya tågdepån. Det finns många fler depåer i hela landet så möjligheterna är många.

Är du teknikintresserad och känner att du vill utveckla dig med en utbildning som ger både bredd och specialisering i en mix av både teori och praktik så är detta rätt utbildning för dig!

Välkommen att utbilda dig till ett bra spår hos oss på Yrkeshögskolan Syd i Hässleholm!

Frågor, funderingar och ansöka?

start augusti 2023 Hässleholm 100 % 150 poäng - 1,5 år Yrkeshögskola