Stängd

Svetsare certifierad med kvalificerad kompetens

Vill du gå en kort utbildning som leder till spännande och roliga jobb med bra lön? Ta chansen att utbilda dig till kvalificerad svetsare! Arbetsmarknaden är mycket god då svetsare under de senaste åren varit ett av de yrken där det råder riktigt stor brist på arbetskraft. Du behövs!

Under utbildningens gång kommer du att lära dig kvalificerad svetsning i olika material och med olika metoder, såväl individuellt som i arbetslag. Du kommer också att producera och läsa ritningar samt läsa och förstå men även skriva egna WPS-er.

Efter avslutade studier har du de färdigheter som krävs för anställning inom verkstadsindustrin, energisektorn och spårbunden infrastruktur m.m. där stora krav ställs på kompetens och kvalitet.  Utbildningen ger dig goda kunskaper för att även arbeta utomlands.

Du kan bl.a. jobba som Kvalificerad svetsare, Breddad IW-svetsare, Certifierad svetsare, Automationssvetsare, Robotsvetsare och International Welder. Detta är bara ett axplock av yrkesroller som vår utbildning kan leda till.

Välkommen att utbilda dig till svetsare, ett hett arbete hos oss i Osby!

Frågor, funderingar och ansöka?

start augusti 2023 Osby 100 % 200 poäng - 1 år Yrkeshögskola