Sveriges Bästa Näringslivsdag – Vi ses 2024!

Sveriges Bästa näringslivsdag är ett populärt event som lockar många företagare från nordöstra Skåne, en dag för möte, nya affärer och inspiration.
Det är ett viktigt event som visar potentialen och mångfalden hos företagen, samtidigt som den bidrar till en ökad attraktionskraft i Skåne Nordost.

Konceptet för dagen har nu funnits med några år och vi känner att det är dags för uppdatering… Hur ska Sveriges Bästa Näringslivsdag se ut, vilka delar ska finnas kvar och vilka nya delar ska läggas till. Funderingarna är många och tiden är knapp. Ett av besluten är att Sveriges Bästa Näringslivsdag kommer att ske vartannat år, med start 2024. Detta innebär att vi kommer att ägna 2023 åt att planera för eventet 2024.

Datum för Sveriges Bästa Näringslivsdag 2024 kommer att presenteras under våren, så håll utkik…