Sveriges Bästa Näringslivsdag – 2020 och 2021

Sveriges Bästa Näringslivsdag 2020 och 2021 blev tyvärr inställda på grund av den då pågående pandemin. 

2020

Näringslivsdagen skulle ha genomförts den 14 september på Kristianstad Österlen Airport. Temat var ”Hållbart företagande i en föränderlig tid?” 

Planering genomfördes under våren 2020, men då startade den globala pandemin Covid-19. Länge hade vi förhoppningen om att spridningen snabbt skulle kunna begränsas, men i april 2020 insåg vi att så skulle det inte bli. Tyvärr fick Sveriges Bästa Näringslivsdag ställas in.

2021

Näringslivsdagen skulle ha genomförts den 13 september på Kristianstad Österlen Airport. Planering genomfördes under våren 2021 med förhoppningen om att pandemin skulle klinga av och begränsningar tas bort. Tyvärr blev det inte så utan åter fick Sveriges Bästa Näringslivsdag ställas in.