Samverkan

Samverkan är en viktig del av Skåne Nordost arbete. Skåne Nordosts samverkar med såväl offentliga aktörer som med företag och andra organisationer. I samverkan uppstår lärande och utveckling. Ny kunskap växer fram genom samspelet mellan organisationer, grupper och individer.

Samverkansstrukturerna inom Skåne Nordost bidrar till:

• ökad kunskap och förståelse till gagn för kvalitet och utveckling
• gemensamma forum och arbetssätt
• utveckling av modeller av metoder

Det gemensamma utvecklingsarbetet sker dels genom projekt inom de strategiska områden där behov av utveckling finns, dels inom ramen för det ordinarie samverkansarbetet (inom och mellan medlemskommunerna samt mellan Skåne Nordost och det omgivande samhället).