VET Mobility in Southeastern Sweden

VET= Vocational Education and Training som övesatt betyder yrkesutbildning och fortbildning        Mobility = Resa

Genom det här projektet får personal och studerande på YH-utbildningarna i våra samarbetskommuner möjlighet till LIA, jobbskuggning eller kurser i ett annat EU-land.

På det sättet vill vi uppnå:

  • En jämnare variationsfördelning i våra yrkesutbildningar
  • Få rätt utbildad arbetskraft till företag, organisationer och offentlig sektor. Attraktiva elever, konsulter och lärare på utbildningar.
  • Stärka relationen mellan arbetsliv och skola på YH-utbildningarna
  • Skolutveckling, rätt inriktning och utveckling av YH-utbildningarna. Hur kan man knyta behov till utbildning bättre?
  • Utveckla och dra nytta av våra olika talanger, olikheter, kulturella skillnader och erfarenheter för att stärka våra organisationer.

Finansiärer