Förstudie ungdomsinflytande

Hur kan vi få unga att känns sig mer delaktiga i demokratin?  Förstudien CATALYST hade just tema ungdomsinflytande. I ett första steg ville vi utveckla ett internationellt nätverk och plattform för att aktivera lokala institutioner, myndigheter, organisationer eller andra enheter som arbetar för unga människor i Södra Östersjöområdet och att ta fram hur de kan bistå med en mer välkomnande miljö för den unga generationen.

Det vi tittade speciellt på var:

a. nya sätt att öka attraktionskraften för den lokala sektorns kultur-, turist-, affärs- och företagsutvecklingserbjudande för ungdomars utmaningar och behov
b. förändra kapaciteten, bilden och uppfattningen om kultur, konst, turism, företagsstödjande institutioner för att bli mer attraktiva och svara på framtida utmaningar.
c. initiera internationell dialog om metoder och samarbetsformer för att bättre främja Östersjöregionen bland den unga generationen

Nästa steg är projektet D-Effect där vi kommer att ha olika aktiviteter riktade till ungdomar.

Finansiärer