Marknadsföring

Målet med att marknadsföra nordöstra Skåne är att öka resandet från våra prioriterade marknader till vårt område och därigenom skapa ökad lönsamhet och tillväxt för besöksnäringen på destinationen. Förutom den svenska marknaden bearbetar vi utlandsmarknaderna Tyskland, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Danmark.

När vi marknadsför området utgår vi från följande teman:

  • natur
  • kultur
  • mat & dryck

De tre är våra styrkeområden och även målgruppens efterfrågan. Vår marknadsstrategi är att vi samarbetar med utvalda kanaler som med sin röst berättar om nordöstra Skåne för sina läsare eller tittare. Statistik visar på att det ger mottagaren ökad trovärdighet.

Detta gör vi

Mediesamarbeten

Gemensamt i Skåne gör vi mediesamarbeten i syfte att få mer plats, större räckvidd och möjlighet att påverka kvalité och budskap. Denna typ av samarbeten är betalda, men ger då också garanterade resultat och innehållet marknadsförs och får större räckvidd än redaktionella artiklar. Innehållet är av hög kvalitet, är autentiskt och bygger på att innehållsskaparna har besökt vårt område.

Samarbeten med influensers

Vi identifierar och bjuder in bloggare och influensers i sociala medier vars innehåll och målgrupp matchar vår profil. Ofta får vi också frågan om att komma hit från en influenser. Urvalet för vilka som vi bjuder hit eller tackar ja till baseras på kvalitet, trovärdighet och relevans.

PR- och pressresor

PR- och pressarbetet är fortfarande en viktig del i att marknadsföra området. De senaste åren har mediabranschen befunnit sig i en omställningsfas. Det är inte längre bara nationella tryckta dagstidningar och magasin som har bra genomslagskraft utan de digitala kanalerna ökar och arbetar också över landsgränser. Därför har vårt arbete idag mer fokus på det digitala. När vi bjuder in journalister är det numera oftast också till skräddarsydda, individuella resor som är matchade med just den kanal som resan avser.

Travel Trade

För att nå ut med produkter på de utländska marknaderna är researrangörsledet en viktig del. Här handlar det om att matcha produkter med researrangörer för att på så sätt få fler säljkanaler för våra besöksnäringsföretag.

Annonsering och content

När vi har samarbeten av olika slag kompletterar vi ofta dem med inlägg i våra egna digitala kanaler samt annonsering på i sociala medier som till exempel Facebook och eller Instagram. Annonseringen gör vi för att driva mer trafik till samarbetet riktat till målgrupper baseras på intresse, demografi (ålder, kön) och geografi.

Detta kan du själv göra

Att ha förståelse för olika målgruppers behov och en inblick i de marknader som vi har flest besökare ifrån är en förutsättning för att vi tillsammans ska bygga en attraktiv destination. Tourism in Skåne har material på sin webbplats där du kan lära dig mer: