Företagsbesök

Vi tycker det är viktigt att möta dig som företagare. Inte minst för att få höra om vilka förväntningar det finns på oss som kommun. Företagsbesöken ökar vår kunskap och förståelse för era villkor och förutsättningar.

Vill du ha besök från oss? Kontakta mig, Eva Berglund, eller din kommuns representant.

Länk till kontaktuppgifter