Styrdokument

Skåne Nordosts styrelse fastställer strategiska och styrande dokument som ger riktning och prioriteringar  i samverkansarbetet och för att strukturera, organisera och följa upp resultaten.

Aktuella dokument; 

  • Skåne Nordost Vision 2030
  • Skåne Nordost Strategier
    • Kompetensförsörjning
    • Innovation och hållbar utveckling
  • Skåne Nordost Utvecklingsplan med tillhörande budget