Om Skåne Nordost

Skåne Nordost är en samarbetskommitté bestående av de sex kommuner Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby och Östra Göinge. Inom vissa områden, t ex när det gäller EU-kontorets verksamhet, YH-utbildning och i särskilda projekt, är samarbetet utvidgat till att omfatta fler kommuner. Skåne Nordosts verksamhet leds från Skåne nordostkontoret i Kristianstad. Till verksamheten finns även ett gemensamt EU-kontor i Hässleholm.

I Skåne Nordost sker samverkan sker inom ett antal prioriterade områden där det gemensamma arbetet gynnar utvecklingskraften, samarbetets principer för samverkan;

  • l Skåne Nordost samverkar kommunerna inom prioriterade områden där vi når längre gemensamt än var kommun för sig.
  • Skåne Nordost är vår gemensamma röst i dialogen med externa partners för att få en starkare påverkan.
  • Vi tar gemensamt fram övergripande strategier.
  • Vi tydliggör våra styrkor och utvecklingsbehov.
  • Alla prioriteringsområden genomsyras av de horisontella principerna och bidrar till hållbar tillväxt.

Visionen ska ligga till grund för det som ska prioriteras inom samarbetskommittén och vägleder både stora och små beslut angående hur kommunernas resurser i form av tid pengar och andra resurser inom samarbetet ska användas.

Välkommen att kontakta oss!