EU-kontor Skåne Nordost

EU-kontor Skåne Nordost är en gemensam resurs som arbetar på uppdrag av de sex kommunerna inom Skåne Nordost samt kommunerna Perstorp och Höör. Uppdraget är att kommunerna, via EU-kontoret, i högre grad ska använda EU:s finansieringsmöjligheter i det kommunala utvecklingsarbetet.

Sedan EU-kontor Skåne Nordost startade 2009 har kommunerna tillsammans fått cirka 300 miljoner kronor beviljade till olika projekt. Med hjälp av dessa pengar har kommunerna bland annat kunnat genomföra viktiga satsningar inom arbetsmarknad, integration och utbildning riktat till ungdomar och utrikes födda, men även inom tillväxtfrågor och näringslivet i nordöstra Skåne. Ett exempel på ett av de mest framgångsrika projekten är Lärlingsakademin, ett projekt för ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden och där hela 90 procent av deltagarna erbjuds arbete eller går vidare till studier efter genomförd yrkesutbildning.